Özenle Üretileni, Güvenle Koruyoruz...

1960'dan günümüze

SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal sorumluluk politikamız; Kalite, hijyen, çevre, sağlık ve iş güvenliğine bağlı olarak, 

 • İşyerini tehlikelerden uzak, ürün ve hizmetleri güvenli, çalışanları kaza ve risklere karşı korumak,
 • Ergonomik olmayan çalışma koşullarını, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, 
 • İş – insan uyumunu sağlamak,
 • İşe almada, ücrette, işten çıkarmada her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, çocuk ve genç işçi çalıştırmamak, tüm personelin özlük hakkına saygı göstermek, 
 • Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumayı ilke edinerek kirliliğin önlenmesini sağlamak,
 • Doğal kaynak kullanımını kontrol altına alarak kontrollü tüketilmesini sağlamak ve bu bilinci yaygınlaştırmak,
 • Enerji kullanımını her proses için izleyerek kullanımı azaltıcı projeler geliştirmek, 
 • Alternatif enerji kaynaklarını kullanarak çevre ve hava kirliliğini  azaltmak, 
 • Çalışan ve müşteri memnuniyeti performanslarında sürekli gelişmeyi gerçekleştirerek, 

İş mevzuatı, çevre, sağlık ve iş güvenliği ile ilgili yasalardaki gereklilikleri sağlamaktır.

MUMCU TENEKE  müşteri, çalışan, tedarikçi, iş ortağı, toplum beklentilerini dikkate alarak temeli sosyal sorumluluk bilinci olan yönetim anlayışını benimsemiştir.
 
 Sosyal Sorumluluk Anlayışımız Doğrultusunda;
 • Faaliyetlerimizde yasa ve kurallara uyarız.
 • İnsan hakları ve işgücü ilkelerine saygı gösteririz.
 • Güvenli ve sağlıklı bir işyeri atmosferi yaratmak için gerekli tüm önlemleri alırız.
 • Sürdürülebilir yaşam için çevresel bozulmaya karşı önleyici yaklaşımı benimser, alternatif kaynak kullanımını destekleriz.
 • Sosyal sorumluluk yaklaşımımızı sürekli iyileştirerek geliştiririz.