Özenle Üretileni, Güvenle Koruyoruz...

1960'dan günümüze

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

MUMCU TENEKE’DE ÇALIŞMA HAYATI 

MUMCU TENEKE sürdürülebilir büyümeyi sağlayan ve verimliliği arttıran profesyonel ekibini oluşturmuş ve en önemlisi bu ekibin yetişmesinde aktif rol oynamıştır. MUMCU TENEKE kendi sektöründe çalışanlar tarafından tercih edilen ve herkesin parçası olmaktan gurur duyduğu, çalışanlarına güven veren onların haklarını koruyan ve savunan bir şirket olmayı hedefler. 
 
MUMCU TENEKE mesleki yetkinliklerden önce çalışma uyumunu bilen uyumlu çalışanları tercih eder. Çünkü MUMCU TENEKE’de çalışma ortamı huzur, mutluluk, güven, pozitif yaklaşımlar, heyecanı ve paylaşımı içerir. Bu doğrultuda başarının, verimliliğin, güvenin oluşması karşılıklı iletişim ve uyumdan geçtiğini savunur.
 
 

PERSONEL SEÇME - YERLEŞTİRME

MUMCU TENEKE insan kaynaklarının her düzeyinde işe alma ve mesleki konularda ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına azami önem vermektedir.

Şirketimiz, işe alma, kariyer gelişimi, kariyer gelişimine destek, eğitim konularını önemsemiş ve geliştirmiştir. İşe alma ve mesleki konulardaki hiç bir şekilde cinsiyet, din, sosyal ve etnik köken, siyasi görüş, bütün diğer ayrımcılıkların hiç bir türünü uygulamamayı taahhüt eder.

Seçme yerleştirme sistemimizin temel amacı MUMCU TENEKE ailesine, yeniliklere ve değişimlere açık, dinamik, hedef odaklı, kişisel ve mesleki gelişimine önem veren, MUMCU TENEKE değerlerini benimseyip, sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır. Şirketimize başvurular posta, faks ve internet sayfamız kanalıyla yapılmaktadır. Başvurular İnsan Kaynakları Birimi tarafından ön elemeden geçirilerek, mevcut boş pozisyonlar için uygun adaylar ön görüşmeye alınırlar.

Adaylar arasında seçim yapılırken, ilk kriter olarak kişilik özellikleri değerlendirilir. İkinci kriter olarak iş profiline uygun temel yeterlilikleri, ve geçmiş iş deneyimleri göz önünde tutulur. Değerlendirmelerde uygun görülen adayların ilgili birim ile görüşme yapmaları sağlanır.

Görüşmeler sonucunda olumlu olarak değerlendirilen adaya İnsan Kaynakları Birimi tarafından iş teklifi yapılır. İşe yeni başlayan personelin uyum sürecini hızlandırmak için şirket yapısını, hedeflerini ve kültürünü benimsetmek için “Oryantasyon Programı” uygulanır.

 

PERSONEL GELİŞİMİ

MUMCU TENEKE, çalışanın şirket hedefleri doğrultusunda sürekli gelişmesini sağlamak üzere performans izleme, ölçme ve değerlendirme sistemi uygulamaktadır.
 
 

VERİMLİLİK 

Çalışanlarımızın verimliliğini artırmak için gerekli alt yapı ve çalışma ortamını sağlarız. 
 
 

İNSAN KAYNAKLARI İLKELERİMİZ

MUMCU TENEKE “Çalışanların gelişimi, firmanın gelişimidir” felsefesi ile çalışanlarına yatırım yapmayı önemser. Kariyer gelişiminde fırsat eşitliği sağlamayı kendi uzmanlıklarının dışında farklı uzmanlıklar kazanma fırsatı vermeyi ilke edinir.

 

TÜM ÇALIŞANLARDA ARANAN YETKİNLİKLER

  • Etkin İletişim Kurabilme
  • Kendini ve Takım Arkadaşlarını Geliştirebilme
  • Müşteri Odaklı Olma
  • Öncelikleri Belirleyebilme
  • Yaratıcılık
  • Problem Çözme
  • Liderlik/Etkin Ekipleri Yönetebilme
  • Zaman Planlaması